На цената на един градски разговор
0700 16 916
Безплатна
доставка
в София

При рециклирането на тонер касети много ценни материали (метали и пластмаса)се възстановяват за повторна употреба.

Когато тонер касетите, барабанни модули биват изхвърляни, те могат да замърсят подпочвените води, почвата и въздуха. Освен това тяхното изхвърляне води и до загуба на ценни  ресурси. Повторното им използване  води до опазване на околната среда, спестяване на енергия, вода и природни ресурси.

Връщането на употребени тонер касети и модули води до пряко спестяване на разходите за печат посредством използването на рециклирани консумативи за вашите печатащи устройства. Качество е същото, както при използването на оригинални такива, но на много по ниска цена.

Връщайки вашите празни тонер касети на „Тонер Плюс“ вие спомагате за опазването на нашата планета чиста и същевременно пестите от месечните си разходи.